05-09-07

Indianen uit Chili & Noord-Argentinië

Mapuche

Eeuwenlang domineerde de Mapuchecultuur ( de naam betekent ‘volk van de aarde’) het ruige landschap van het huidige Chili en Noord-Argentinië. Toen de Spanjaarden hier aankwamen, weigerden de Mapuche zich aan hen te onderwerpen, maar gebruikten zelf wel vlug de onbekende paarden en runderen die de invallers met zich meebrachten. Ze verloren uiteindelijk hun onafhankelijkheid aan de militairen in het midden van de 19de eeuw, maar dit trotse volk heeft nog steeds een sterke eigen identiteit, religie, familiestructuur en taal. De Mapuche noemen hun land Waj Mapu, wat betekent ‘ de hele aarde’ en hun taal Mapudungun, ‘ de taal van de aarde’.

Meesters van hun universum:

Het gebied van de Mapuche is niet alleen ruw, maar ook uiterst gevarieerd, van bergen en dalen tot kustvlakten. De Mapuche wisten te blijven bestaan en welvaart te verwerven doordat ze zich aan die verschillende terreinen hebben aangepast. Ze leerden er jagen en aan landbouw doen, en ontwikkelden sterke sociale structuren op basis van uitgebreide families of lofs.

Vrouwelijke Sjamaan:

Mapuchepriesters of sjamanen, machis genaamd, zijn altijd vrouwen. Deze staat voor een heuveltje dat al een heilige plek is voor de komst van de Spanjaarden. Erbovenop staat een beeld van de aanvoerder Caupolican.

Koloniale erfenis:

De introductie van paarden en runderen door de Spanjaarden had een grote invloed op de Mapuche. De paarden zorgden vooral voor grotere mobiliteit, zodat ze beter konden jagen en vechten. In de vlakte werd en bleef veehandel bovendien een belangrijke bron van inkomsten voor de Mapuche.

Huiselijk leven:

In een familiewoning of ruca wordt het eten bereid op een open vuur. Huiselijke taken zoals koken en voor de kinderen zorgen zijn het terrein van de vrouwen, die ook de zeden en gewoonten in ere houden en doorgeven aan de volgende generatie.

Familiewoning:

Rucas hebben een steil strodak dat tot op de muren reikt. Traditioneel worden Rucas naar het oosten gebouwd. Volgens het geloof van de Mapuche is het oosten de bron van alle levenskrachten, want daar komen de zon, de maan en de sterren op.

Mannenwerk:

Alle buitenwerk is voor de man, die hoofd van de familie is. Hier verzamelt een hardwerkende boer in de oogsttijd schoven rijp graan op een van de landbouwperceeltjes rond een verzameling Rucas. Naast tarwe worden ook maïs, aardappelen, bonen, pompoenen en pepers geteeld. (+foto)

Jaarlijkse zegening:

Jaarlijks vieren de Mapuche hun voornaamste feest: Nguillatun. Dat zeggen ze dank voor het welzijn van de gemeenschap, bidden voor haar veiligheid en vragen de goden om een overvloedige oogst en gezond, vruchtbaar vee.

Samen Spelen:

Teamactiviteiten zoals dit spelletje palin zorgen voor een band tussen de Mapuchegemeenschappen en bevestigen hun identiteit. Zoals hockey wordt palin gespeeld met een gebogen stick of weño en een balletje. De wedstrijden gaan tussen vrienden of dienen om geschillen te beslechten.

Sociale structuur:

De Mapuchemaatschappij bestaat uit groepen van verwante gezinnen, de lofs, eerder dan uit steden en dorpen. Elke lof bestaat uit 15 tot 20 families onder leiding van een lonko of hoofdman. Hier gaan twee generaties Mapuchemannen op weg in de eenvoudige wollen kleren die traditioneel worden geweven door de vrouwen en meisjes van de lof.

09:31 Gepost door Namens het Opperhoofd in De stammen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.